ІІ рівень “Основи web-програмування”

Тривалість
50 зан/1,5 год
Інтенсивність
2 рази на тиджень ВТ-СР
Початок курсів
Вересень 3, 2018
Вартість
4825 грн

Курс призначений для вивчення актуальних теоретичних основ і практичних навичок створення власних сайтів за допомогою HTML, CSS, PHP та MySQL.

Photoshop (12 занять):

 • Введення, основні поняття, знайомство з інтерфейсом;
 • Робота з основними інструментами;
 • Розроблення структури сайту;
 • Створення header сайту;
 • Створення іконок а форми пошуку;
 • Робота з блоками контенту;
 • Створення footer сайту;
 • Створення mockup;
 • Порізка макету;
 • практична робота 1: самостійне створення шаблону сайту;
 • практична робота 2: самостійне створення шаблону сайту.

HTML (3 заняття):

 • Введення в Web – технології. Мова розмітки html. Вступний тест;
 • Створення шаблону сторінки на html. Форматування тексту, списки. Лаб.2.1 Самостійне створення сторінки html та використання форматування тексту;
 • Таблиці, гіпер-посилання, графіка, фрейми. Лаб.2.2 Доповнення Лаб.2.1 добавлення таблиць та ін. Проміжний тест з основ HTML.

CSS (8 занять):

 • Загальні поняття, оформлення тексту. Основи блочної моделі проектування сайтів. Лаб 3.1 Створення найпростішої блочної моделі сайту згідно шаблону.
 • Блочна модель проектування сайтів. Створення блочної моделі для власного сайту. Оформлення зображень, тексту за допомогою СSS.
 • Лаб.3.2. Створення блочної моделі для першої сторінки власного сайту (фон та основні компоненти)
 • Практична: Створення блочної моделі для першої та другої сторінки власного сайту (фон та основні компоненти)
 • Тест по попередньому матеріалу. Практичне заняття: Створення меню сайту та добавлення зображень та відео на сторінку.
 • Практичне заняття: Проектування власного сайту на основі проекту створеного під час вивчення Photoshop
 • Практичне заняття: Проектування власного сайту на основі проекту створеного під час вивчення Photoshop.
 • Практичне заняття: Проектування власного сайту на основі проекту створеного під час вивчення Photoshop. Заключний тест з CSS

SQL (6 занять):

 • Вступний тест. Бази даних (БД). Основні поняття та терміни. Типи даних, проектування БД. Ознайомлення з роботою у phpMyAdmin.
 • Створення власної БД. Обєкти та відношення у СУБД MySQL. Запит на вибірку даних SELECT. Оператор UPDATE. Практичне застосування запитів у phpMyAdmin.
 • Видалення та добавлення даних DELETE та INSERT. Поняття ключа, типи звязків;
 • Основні типи запитів та їх застосування у web – програмуванні. Визначення таблиць баз даних які необхідні для власного сайту та створення бази даних у phpMyAdmin.
 • Створення запитів для застосування у власному сайті. Тест з БД.
 • Завершення роботи з власним сайтом (html, css та MySQL). Підсумковий тест з тем (html, css та MySQL).

PHP (9 занять):

 • Особливості PHP, синтаксис
 • Практична робота №1. Перша сторінка
 • Цикли та розгалуження
 • Індексовані та асоціативні масиви
 • Практична робота №2
 • Функції, передача даних, форми
 • Застосування PHP у розробці власного сайту
 • Підключення СУБД MySQL за допомогою PHP у розробці сайту
 • Практична робота №3

Power Point (3 заняття):

 • Редактор презентацій Microsoft PowerPoint. Поняття про комп’ютерну презентацію. Призначення презентації та її елементи. Порядок розробки презентацій.
 • Створення рисунка SmartArt. Робота над власною презентацією. Вибір теми. Додавання тексту. Форматування тексту. Додавання зображень. Додавання нотаток доповідача.

 • Налаштування анімаційних ефектів презентації. Пробне проведення презентації

Фінальний проект (6 занять)

Публічний виступ

Надати базові знання та вміння web-розробки, ознайомити з мовами веб-програмування та інструментами, які необхідні для ефективної роботи. Створення власного шаблону сайту за допомогою редактора Photoshop.

Ментори

TOP